Beneficiați de o viziune obiectivă a proceselor Dvs. interne și externe

Evaluarea Conformitatii

Pe lângă importanța calității propriilor procese, calitatea proceselor furnizorilor și partenerilor sunt un factor decisiv privind succesul companiei Dvs. Prin urmare este important să vă îndreptați atenția asupra ambelor aspecte. Profitați de competența DEKRA, ca furnizor neutru și experimentat în domeniul auditării.

Verificările noastre vă ajută să evaluați în mod obiectiv partenerii existenti, precum și potențiali furnizori, de exemplu în faza de licitație. De asemenea, puteți focusa pe propriile fluxuri de lucru interne, de exemplu în pregătirea pentru un audit de certificare sau pentru a îndeplini cerințele speciale ale clienților. Cu această dovadă de capacitate a calității din partea DEKRA, ca organism de certificare recunoscut, veți crea încredere – atât în interiorul cât și în afara firmei.

Asta sunt concepute serviciile noastre de evaluare să facă.

Vom fi încântați să vă acordăm sprijinul nostru în elaborarea managementului de proiect, pregătirea chestionarelor relevante, listele de verificare și să vă sprijinim în alegerea eșantioanelor și locațiilor reprezentative. La cerere, rezultatele fiecărei verificări vor include o evaluare a conformității pe baza specificațiilor Dumneavoastră.

Paşii de urmat în vederea unei verificări a conformităţii de succes:

Întalnire de proiect

01
 • Clarificarea întrebărilor deschise
 • Definirea etapelor
 • Definirea obiectivelor, procedurilor şi criteriilor
 • Planul şi fazele proiectului
 • Coordonarea fazei pilot / sau a fazei principale

Planificarea evaluării

02
 • Definirea chestionarelor şi a listelor de verificare sau selectarea lor din listele DEKRA existente, predefinite pe tipuri de industrii
 • Definirea eşantioanelor şi planificări
 • Familiarizarea auditorilor cu situaţiile individuale

Efectuarea evaluării propriu-zise

03
 • Verificări prin sondaj la locaţiile şi zonele selectate
 • Documentarea deviaţiilor şi a neconformităţilor
 • Prezentarea rezultatelor interimare şi optimizarea etapelor, dacă se impune

Raportul evaluării şi consultare finală

04
 • Prezentarea rezultatelor evaluării noastre
 • Prezentarea potenţialului de îmbunătăţire, a măsurilor corective, respectiv a acţiunilor de întreprins care se impun
 • Declaraţie de Conformitate
Share