În data de 19 mai 2017, organismul de certificare DEKRA Certification a organizat workshopul cu tema: Lean Six Sigma – Optimizarea proceselor în producție și servicii, care s-a dovedit un real succes. La atelier au participat 19 persoane, majoritatea manageri, dar și studenți sau alte categorii de persoane interesate, care au fost încântați de conținutul cursului și modul de prezentare.

 Obiectivele cursului au fost:

– prezentarea principiilor și obiectivelor metodologiei Lean Six Sigma cu aplicabilitate într-o multitudine de procese

– demonstrarea eficienței lucrului în grup în vederea identificării originii problemelor, precum și pentru găsirea și implementarea unor soluții sustenabile.

Cursul s-a adresat în special managerilor sau celor implicați în conducerea executivă, șefilor de departamente, experților din zona de proiecte/organizare, calitate, financiar/contabilitate, resurse umane, asigurări, vanzări (voice of customer), logistică/ distribuție.

La finalul acestui Workshop participanții au primit diplome de participare în limba romană eliberate de Organismul de Certificare DEKRA Certification.

Cu ajutorul informațiilor cuprinse în curs, participanții pot menține mai ușor performanțele proceselor în care sunt implicați și pot veghea la ameliorarea continuă a acestora.

 Tematica workshop-ului a fost:

–             Parte teoretică: introducere în metodologia Lean Six Sigma

–             Descrierea, coordonarea și evaluarea simulării procesului Runda 1, urmate de o parte practică

–             Parte teoretică, constând în definirea principiilor și instrumentelor aferente fazelor Definire și Măsurare

–             Parte practică, lucru în echipă: pregătirea simulării procesului Runda 2 (Introducerea conceptelor de optimizare, quick-wins, brainstorming

–             Lucru în echipă: descrierea, coordonarea și evaluarea simulării procesului Runda 2

–             Parte teoretică: Definirea și înțelegerea principiilor și instrumentelor aferente fazei de Analiză-

–             Parte practică: descriere și coordonare, proiectare Faza Pilot (înțelegerea și aplicarea principiilor și instrumentelor aferente fazelor de Imbunătătire și Control)

–             Parte practică: Pregătirea simulării procesului Runda 3

–             Parte practică, lucru în echipă: Descrierea, coordonarea și evaluarea simulării procesului Runda 3 (Însușirea deprinderilor de reproiectare și optimizare a proceselor)

–             Parte practică: Aplicarea principiilor și instrumentelor aferente fazei de Control

La finalul atelierului, lectorii care au ținut cursul: Ion Teohari, Lean Six Sigma International Certified Master Black Belt, IASSC Accredited Training Associate Aurelian Iuscu, Lean Six Sigma International Certified Black Belt au mulțumit participanților pentru interes, prezență și implicare și i-au felicitat pentru diplomele obținute.

Acest workshop va fi urmat de un eveniment mai mare – Metodologia Lean Six Sigma (GREEN BELT)- pe care Dekra Certification îl va organiza în perioada 18-19 și 22-27 septembrie la București. Vă așteptăm!

Share